are you also addicted?

Endast det bästa

Våra teer är noga utvalda. Vi började leta efter teodlare och leverantörer för flera år sedan och det har tagit lång tid att hitta te av rätt kvalitet.

Och dessutom hitta samarbetspartners som håller en hög kvalitet, både på produkterna och moral.